Algemene voorwaarden Once Upon a Boat

  1. Algemeen

Onceuponaboat.es / onceuponaboat.com wordt uitgevoerd door Marlot Media, geregistreerd met KvK nummer 78667046.

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle diensten die online, per e-mail, WhatsApp, social media of telefonisch beschikbaar worden gesteld. Het recht ligt bij Marlot Media om de algemene voorwaarden te wijzigen.

Door een reservering te maken bij mij, erkent u en stemt u in met het gelezen, begrepen en akkoord gaan van onderstaande algemene voorwaarden.

Marlot Media fungeert via deze website als een tussenpersoon en levert communicatie- en marketingdiensten aan ondernemers en bedrijven, zoals ook voor de boten die op deze site staan gepresenteerd. Ik hoop dat u tevreden bent over mij. Ben u niet tevreden? Dit hoor ik graag om zo een passende oplossing te vinden.

  1. Service

Via Once Upon a Boat bied ik onder de naam Marlot Media, KvK nummer 78667046, een online platform, waarop booteigenaren en schippers hun diensten (boottochten op Ibiza en Mallorca) kunnen plaatsen en aanbieden, en waar u als boeker de betreffende boottochten kunt reserveren. Als u een reservering maakt via mij dan gaat u een overeenkomst aan met de betreffende dienstverlener (booteigenaar en/of uitvoerende schipper) van wie u de boot huurt.

Elke gebruiker van de sercive begrijpt en aanvaardt dat Once Upon a Boat (uitgevoerd door Marlot Media) een derde partij is en in de overeenkomst tussen een boot eigenaar en een huurder een derde partij is en blijft. Hierdoor kan Once Upon Boat is geen geval worden gedwongen om een verplichting van een gebruiker van de service uit te voeren. Ook kan Once Upon a Boat op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor nalatigheid of schendingen van een Gebruiker van de service in de uitvoering van zijn contractuele verplichtingen.

De booteigenaar en/of schipper levert op de dag van de boottocht een huurovereenkomst die door u getekend dient te worden. Ik fungeer enkel als tussenpersoon tussen u en de verstrekker van de boottocht. Er komt geen overeenkomst tot stand tussen Marlot Media met betrekking tot de bootverhuur. De schipper en/of eigenaar van de boot is en  blijft verantwoordelijk voor het presenteren van het contract, niet Marlot Media.

Bij een reservering via Once Upon a Boat bent u gebonden aan de reserveringsbevestiging en de algemene voorwaarden zoals hier beschreven.

  1. Betaling en levering

Nadat u een bevestigingsmail heeft ontvangen, wordt de betreffende boot voor u gereserveerd. Een eventuele aanbetaling wordt direct aan de schipper of booteigenaar voldaan en niet aan Marlot Media. De resterende betaling wordt voldaan op de dag van de boottocht, vóórdat de tocht plaatsvindt. Ik heb het recht de reservering namens de schipper of booteigenaar, zonder opgave van reden te annuleren. Een levering vindt plaats zolang er beschikbaarheid is.

  1. Aansprakelijkheid Marlot Media

Indien Marlot Media genoodzaakt is om de boeking te annuleren, zal ik mijn best doen een gelijkwaardig alternatief te bieden. Voor eventuele schade in verband hiermee is Marlot Media niet aansprakelijk.

Als bemiddelaar aanvaardt Marlot Media geen enkele  aansprakelijkheid voor schade of persoonlijke letsel ontstaan in of rondom de boot of in of rondom bijgeleverde motorboot. De schipper of booteigenaar als wederpartij van de huurovereenkomst draagt hiervoor uitsluitend de aansprakelijkheid. Indien u de schipper of booteigenaar aansprakelijk wilt stellen, zal ik hiervoor de contactgegevens verstrekken.

De verhuurde boten zijn strikt bedoeld voor vakantiedoeleinden. Professionele fotografie, bootparty’s of andere evenementen op de boot zijn alleen na toestemming van de schipper of booteigenaar toegestaan. Neem hier contact voor op met mij.

  1. Annulering

Elke annulering dient zo snel mogelijk medegedeeld te worden. In het geval van niet op komen dagen zal er geen restitutie van de aanbetaling plaatsvinden.

  1. Prijzen

Ik behoud het recht voor, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment prijzen te wijzigen op de site. U kunt geen rechten ontlenen aan de prijzen van de boten zoals deze op de site staan of in het verleden stonden vermeld.

  1. Klantgegevens

Bij een reservering worden de klantgegevens opgenomen in de Once Upon a Boat database. Deze zullen niet worden verstrekt aan derden.

  1. Klachten

Ik vind het belangrijk dat u een prettige dag op het water heeft en dat de boottocht aan uw verwachtingen voldoet. Als er iets niet in orde is met de boot of met de reservering, neem dan zo snel mogelijk contact met mij op. Ik zal mij inspannen te bemiddelen en de klacht op te lossen naar ieders tevredenheid.

Marlot Media fungeert via deze website als een tussenpersoon en levert communicatie en marketingdiensten aan booteigenaren en schippers. Indien u de schipper of booteigenaar aansprakelijk wil stellen, zal ik in de contactgegevens voorzien.

  1. Overmacht

Marlot media is niet aansprakelijk wanneer een reservering niet kan worden nagekomen door overmacht. Onder overmacht vallen een vreemde oorzaak of omstandigheid, problemen met de schipper en/of booteigenaar, technische problemen met de gereserveerde boot, belemmerende weersomstandigheden of weersvoorspellingen, nalatigheid van de schipper of booteigenaar, ziekte van de schipper of booteigenaar.

Marlot media heeft het recht om in het geval van overmacht de verplichting te wijzingen of ontbinden. In dit geval is Marlot Media niet aansprakelijk te stellen en is het behouden schadevergoeding te betalen.

Once Upon a Boat is geen partij is in de overeenkomst tussen de boothuurder en de eigenaar en schipper. Haar rol is beperkt tot het verlenen van bijstand aan beide partijen in een poging om tot een minnelijke schikking te komen.